William Carlos Williams

วิลเลียม คาร์โลส วิลเลียมส์

 

William Carlos Williams ผู้เขียนบทกวีได้ดั่งกับภาพวาด

เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1883 มลรัฐนิวเจอร์เชีย เมืองรัทเธอร์ฟอร์ด ในวัยประถมได้ศึกษาที่รัทเธอร์ฟอร์ดในระหว่าง ปี ค.ศ. 1889-1896 เมื่อเรียนจบก็เข้าศึกษาต่อที่ Chateau de Lancy และต่อด้วย Lycee Condorcet ในกรุงปารีส ปี ค.ศ. 1899 มีอยู่ช่วงหนึ่งครอบครัวของเค้านั้นได้อพยพไปที่อเมริกา ตัว William ก็ได้เข้าเรียนที่ Horace Mann School ที่ประเทศนิวยอร์จนถึงอายุ 19 ปี และเมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้าศึกษาวิชาการแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเบนซิเวเนีย ในขณะที่เข้าศึกษาเค้าก็ได้มีความสนใจเกี่ยวกับ บทความร้อยกรอง ต่อมาตัวเค้าก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานในฐานะ แพทย์ฝึกหัดในระหว่างปี 1906-1909 ในโรงพยาบาลของฝรั่งเศส และ William ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพรสรรค์ที่เหนือกว่าในบรรดากวีคนอื่นๆเมื่อตอนเค้าได้มีโอกาสส่งผลงานของตัวเองไปตีพิมพ์ในครั้งแรก และในปี ค.ศ. 1909 ก็ได้มีโอกาสจัดพิมงานรวมชุด Poems ด้วยเงินส่วนตัวของเค้าเอง ในปี ค.ศ. 1912 หลังจากได้เริ่มอาชีพแพทย์ของเค้าเพียงสองปี ไม่นานเค้าก็ได้แต่งงานกับ Folrence Herman และกล่าวได้ว่า ฟลอสซี่ ผู้นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเค้าในการเขียนบทกวี และผลงานของเค้าที่โลกได้จดจำนั้นก็คือ Poems 1909 ซึ่งงานชุดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากวอล์ท วิทแมน กวีของอเมริกาที่เป็นแนวโรแมนติก และงานชุดนี้ได้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของบทร้อยกรองที่เปรียบได้ดั่งภาพวาดที่ใช้ตัวอักษร จากแนวการเขียวเฉพาะตัวของ William ผลงานรวมชุดที่สองของเค้า ชื่อ The Tempers ได้รับการยกย่องว่ามีบทโคลงที่ดีที่สุดในชุด The Tempers ดังเช่น Peace on Earth ,Proof Immortality,Homage และ Lullaby ที่ได้รับการขนาดนามได้ดั่งบทเพลงในภาพรวม ที่แสดงให้เห็นถึงความรักแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เร้าร้อน ซึ่งบทโคลงที่เค้าเขียนในช่วงหลังก็จะให้ความรู้สึกประมานนี้

Scroll to Top