Walt whitman

 

วอลต์ วิตแมน

Walt whitman กวีเอกของอเมริกา

วอลต์ วิตแมน (Walt whitman) นักกวีชาวอเมริกา เกิดที่เมือง ลองไอส์แลนด์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1819 วิตแมน ในวัยเด็กนั้นเป็นเด็กที่ได้รับอิทธิพลความคิดจากสภาพแวดล้อมที่ๆ เขาอยู่ ให้คิดแบบเสรีนิยม ซึมซับทัศนะคติทางการเมือง โดยอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากการปลูกฝังจากพ่อของเขาเอง ซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างไม้ เมื่อ วิตแมน อายุ 11 ปี ได้เริ่มทำงานในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง ต่อมาจึงได้มาเรียนในด้านการพิมพ์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบในสมัยเด็กจนได้เข้ามาทำงานในโรงพิมพ์ทำงานในตำแหน่งบรรณาธิการในที่สุด

วิตแมน นั้นมีแนวคิดในเรื่องการเมืองอย่างสุดโต่งเคยเขียนวิจารณ์กฎหมายการค้าของอเมริกาอย่างมากมาย และหลายครั้งเขาได้ใช้ความคิดที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยอย่างแรงกล้าของเขา ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ที่เขาเป็นบรรณาธิการ กล่าวโจมตีกฎหมายการค้าของเอมริกาอย่างร้ายแรง ชาวอเมริกานั้นจดจำวิตแมนได้จากหนังสือรวมบทกวีชุด Leaves of Grass ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2398 บทกวีชุดนี้ได้แสดงออกถึงจิตวิญญาณอิสระแห่งวัยเยาว์ ผลงานของวิตแมน ส่วนใหญ่จะสดุดีความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ คุณค่าของปัจเจกชน เสรีภาพและภาดรภาพ ผลงาน Leaves of Grass ของเขานั้น ทั้ง 9 เล่มนั้น ถือว่าเป็นงานวรรณกรรมชิ้นสำคัญของโลกงานหนึ่ง

วอลต์ วิตแมน นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็น กวีเอกแห่งชาติอเมริกา โดยเขาได้กล่าวว่า อเมริกากำลังกำจัดระบบศักดินาสวามิภักดิ์ที่สิ้นชีพไปแล้วในโลกเก่าและทรรศนะเก่าๆทางวัฒนธรรมที่คู่กันไปในระบบนี้ วัฒนธรรมของอเมริกาจะต้องเป็นวัฒนธรรม ของสามัญชนที่ใจรักประชาธิปไตย และคิดถึงเพื่อนร่วมชาติอย่างจริงใจโดยไม่ผูกพันกับแบบอย่างที่ล้าสมัยแล้ว ควรเป็นวัฒนธรรมของชนทั้งมวล มิฉะนั้นอย่ามีเลยเสียดีกว่า การไม่มีวัฒนธรรมนั้นยังน่าพิสมัยกว่าการหันกลับไปขุดค้นหาอดีตที่ตายแล้วเสียอีก คนอเมริกาจึงยกย่องให้เขาเป็น Prophet Of American Democracy คำประพันธ์ของเขาถือว่าเป็นวัฒนธรรมของ คนธรรมดาสามัญที่มีใจที่รักเสรีภาพ อิสรภาพ และไฝ่หาความเท่าเทียมกันในสังคม

Scroll to Top