เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศผู้มากความสามารถในหลายๆด้าน

เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ กรมขุนเสนาพิทักษ์ หรืออีกชื่อคือ เจ้าฟ้ากุ้ง อยู่ในช่วงของอยุธยา พระองค์จัดว่าเป็นคนที่มีพระปรีชาสามารถมากอีกคนหนึ่ง ในเรื่องการทหาร การช่างโดยเฉพาะด้านวรรณกรรม คนในยุคนั้นยกย่องให้ท่านทรงเป็นคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ในยุคกรุงศรีอยุธยา

wegqggq

ประวัติเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ

พระองค์เจ้าประสูติ เมื่อ พ.ศ.๒๒๔๘ อยู่ในช่วงการครองแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งเป็นพระปิตุลา หรือก็คือลุงของพระองค์ตัวพระองค์เองทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมโกศหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ กับกรมหลวงอภัยนุชิต พระมเหสีใหญ่องค์คือ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเอกทัศ คือ พระเจ้าเอกทัศ และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าดอกเดื่อ คือ ขุนหลวงหาวัด จุลศักราช ๑๑๐๓ ปีระกา ตรีศก พ.ศ. ๒๒๘๔ พระองค์ทรงเข้าพิธีอุปราชาภิเศกเถลิงถวัลยราช สถิติ ที่พระมหาอุปราช เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และได้อภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงอินทสุดาวดี ซึ่งการจะเกิดเหตุการนี้ก่อนหน้านี้ได้ได้รับโทษ เนื่องจากไปทำร้าเจ้าฟ้านเรนทร์กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์พระโอรสคนโตของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ นั้นก็เพราะกลัวว่าจะเป็นศัตรูในการสืบราชสมบัติซึ่งกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดนตอนนั้นได้ดำรงค์ตำแหน่งอุปราช หลังจากนั้นไม่นานเจ้าฟ้านเรนทร์ ทรงออกผนวจมอบราชสมบัติให้ เจ้าฟ้าอภัย โดยการทำเช่นนี้ทำให้ทำให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ไม่พอพระทัย และเกิดเหตุการแย่งเชิงราชสมบัติ แต่ก่อนเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเคยเป็นคู่รักกับหม่อมเจ้าสังวาลย์ แต่ต่อมากลับได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นคนที่สั่งประหารบิดาของหม่อมเจ้าสังวาลย์ แต่ส่วนเจ้าฟ้าเทพผู้เป็นแม่ กลับต้องการไปเป็นเป็นชายาของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเจ้าฟ้ากุ้ง ซึ่งก่อนน้านี้เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเคยลักลอบเข้าไปมีสัมพันธ์กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ โดยเหตุการนี้ก็ได้ก่อกำเนิดบทกลอนเรื่องกากี และบทสังวาส แต่ก็เกิดเรื่องน่าเศร้าเมื่อท่านเป็นโรคสิฟิริส ที่ลุกลามไปถึงเส้นประสาททำให้พระองค์เดินตัวงอหมดคุณสมบัติการสืบทอดราชสมบัติถูกสำเร็จโทษข้อหาลักลอบคบชู้ แล้วนำพระศพไปฝังที่วัดไชยวัฒนาราม

ในส่วนของผลงานที่ท่านที่เด่นๆแล้วมีคนรู้จักพระองค์พระนิพนธ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไทยหลายเรื่องด้วยกัน ในการประพันธ์ประเภทกาพย์ห่อโคลง และงานนิพนมากมายดั่งนี้

กาพย์เห่เรือ
บมเห่เรื่องกากี ๓ ตอน
บทเห่สังวาสและเห่ครวญอย่างละบท
กาพย์ห่อโคลงนิราศธานโศก
กาพย์ห่อโครงนิราศธารทองแดง
ลิลิตนันโทปนันทสูตรคำหลวงทรงนิพนธ์ พ.ศ. ๒๒๗๙ ขณะทรงผนวช
ลิลิตพระมาลัยคำหลวงทรงนิพนธ์ พ.ศ. ๒๒๘๐ ขณะทรงผนวช
เพลงยาวบางบท

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ wikipedia

 

 

 

 

 

BACK


Scroll to Top